صفحه نمایش ارتعاشی دور


نوشته شده در October 23, 2018صفحه نمایش ارتعاشی دور,CMx9 Main Screen - Home_Special Productsبرای آشنائی با مدهای اندازه گیری و نمونه گرافها روی کلیدهای ذیربط در پائين صفحه یا اسامی فوق، کلیک کنید. (اندازه تصاویر را بسته . شکل موج، Time Signal Compressed، روش ابداعی سازنده برای مطالعه Impact است که خصوصاً برای ماشینهای دور پائین یا خیلی دور پائین ایده آل است. . صفحه نمایش اصلی را در تصویر بالا می بینید.صفحه نمایش ارتعاشی دور,VM87 سیستم مراقب - شرکت مهندسی تواتر سپاهان4 جولای 2016 . این دستگاه برای استفاده در میحط های مختلف قابل استفاده بوده و همراه با نرم افزار مراقب می توان از آن برای پایش وضعیت از راه دور نیز استفاده نمود. اندازه گیری های دامنه ارتعاش کل، . صفحه نمایش گرافیکی رنگی 6.4 اینچ با قابلیت نمایش 3 تصویر بارگراف، ترند، برداری از وضعیت ماشین خروجی RS485 و 4-20 mA.


درخواست نقل قول


صفحه نمایش ارتعاشی دور,

ارتعاش سنج اندازه گیری جابه جایی و ارتعاش از راه دور نمایش اطلاعات .

دستگاه ارتعاش سنج. MDV-FR. ارتعاش سنجی از راه دور با استفاده از تکنیک ماره(Miore). از بر هم نهی دو ساختار تکراری که دوره تناوب آنها برابر و یا نزدیک به هم باشد، ساختار تناوبی جدیدی در عبور و یا بازتاب ظاهر می شود که دوره تناوب آن خیلی بزرگتر از دوره های تناوب اولیه می باشد. به آن ها فریزهای ماره می گویند. در واقع به گونه ای.

CMx9 FASIT_Lubri - Home_Special Products

این مد برای تست سریع وضعیت سلامت بیرینگهای غلطکی و گریسکاری صحیح آنهاست. در صورت نیاز به گریسکاری فرمان Grease روی صفحه نمایش ظاهر میشود و بارگرافی مثل شکل روبرو نیاز به گریسکاری و شدت آنرا نمایش میدهد. FASIT. Lubri (Bearing & Grease Monitor). پارامتر بیرینگ و طیف ارتعاشات فرکانس بالا از سایر.

VM87 سیستم مراقب - شرکت مهندسی تواتر سپاهان

4 جولای 2016 . این دستگاه برای استفاده در میحط های مختلف قابل استفاده بوده و همراه با نرم افزار مراقب می توان از آن برای پایش وضعیت از راه دور نیز استفاده نمود. اندازه گیری های دامنه ارتعاش کل، . صفحه نمایش گرافیکی رنگی 6.4 اینچ با قابلیت نمایش 3 تصویر بارگراف، ترند، برداری از وضعیت ماشین خروجی RS485 و 4-20 mA.

صفحه نمایش ارتعاشی دور,

مقاله کاربرد روشهای مختلف آنالیز ارتعاشات برای عیب یابی ماشین .

کاربرد روشهای مختلف آنالیز ارتعاشات برای عیب یابی ماشین آلات دوار چند مطالعه موردی از نیروگاه حرارتی شازند. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۳ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۲۰۸ | نظرات: ۱. سال انتشار: ۱۳۸۶. محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی. کد COI مقاله: CMFD02_046. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل:.

طیف‌بینی فروسرخ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این ناحیه ارتعاشات مولکولی جذب دارند. در طیف بینی فروسرخ از طیفهای این ناحیه اطلاعات کیفی و کمی استخراج می‌شود که در شناسایی گروه عاملی مواد تعیین‌کننده است. این طیف به سه ناحیه فروسرخ نزدیک، میانه و دور تقسیم می‌شود. یکی از روش‌های طیف‌سنجی بسیار مفید که به ما در شناسایی نوع پیوندهای موجود در یک ترکیب کمک.

محاسبه نیروی گریز از مرکز از یک صفحه نمایش

به عنوان مثال ماشین نیروی مرکز . (r مثبت باشد در این صورت نیروی مرکز یک نیروی . ضربه و نیروی گریز از مرکز می . صفحه نمایش . دریافت قیمت . نیروی گریز از مرکزshidshad. یک نمایش شگفت انگیز از علم . نیروی گریز از مرکز وقتی شما یک ظرفی از آب را دور . صفحه اصلی . محاسبه نیروی گریز از مرکز از یک صفحه.

ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ. ،. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺍ. ﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ. ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻩ. ﻭﻋﻴﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ. ،. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷ. ﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻴﺎ. ﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ.

The effects of temperature on vibration amplitude by thermography .

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ اﺻﻮل ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ. ﻛﻪ. ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو. دور ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺨﺘﻠ. ﻒ ﺻﻮرت .. داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺗﺎﺑﻊ ω، m k n = ω. وc. اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ω. ﺳﺮﻋﺖ زاوﻳﻪ. اي ﻧﻴﺮوي ﺧـﺎرﺟﻲ، n ω. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و c. ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺮاﻳﻲ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮازي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ h.

بهینه پردازش آرمان - سیستم های اندازه گیری - آنالیز ارتعاشات - بالانس .

دستگاه اندازه گيري ارتعاشات - ارتعاش سنج - ویبرومتر. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - پایش وضعیت - تحلیل و عیب یابی. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - تحلیل و عیب یابی - پایش وضعیت. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر · نمایش همه محصولات. نرم افزار. مانیتورینگ.

تجهیزات موتور پمپ تعیین وضعیت ادامه كار و يابي ارتعاشي عیب ها .

2. ارتعاشات در حوزه زمان همان چیزی است که بر روی صفحه. اسیلوسکوپ نمایش داده می. شود. در این حالت د. امنه بر اساس زمان. نمایش داده می. شود. دامنه بر محور عمودی و زمان بر .. دور موتور. به وضوح مشخص نیست که این مشخصه. 1460. دور بر. دقیقه. است. شکل. 4. : نمايي از يک موتور پمپ واقع در ساختمان دانشکده مکانیک دانشگاه يزد و نقاط نمونه.

اصول ارتعاشات

آشنايي با اصول ارتعاشات در ماشين آالت صنعتي به انضمام واژه نامه ارتعاشاتنام کتاب: حسين شيخ عليزاد .. بررسي طیف است. یك طیف عبارت است از نمایش گرافیكي فرکانس هاي یك. جزء مرتعش ماشین به طور همزمان با نمایش دامنه آن فرکانس ها در یك صفحه. نمایش گرافیكي. ... است، معموالً آنالیز ارتعاشات دور از خود ماشین انجام مي شود .

تاثیر وضعیت سازه فن بر ارتعاشات آن – شرکت سیمان سفید ارومیه

13 آگوست 2017 . نابالانسی و آسیب دیدگی سازه دو عامل مهم بروز ارتعاشات در فن های صنعتی هستند؛ که در این میان، نابالانسی سهم بیشتری دارد. . در طیف فرکانسی مربوط به جهت عمودی، بیرینگ سمت پولی(شکل ۳)، پیک غالب در فرکانس یک برابر دور(۱×RPM) به طور مشخص قابل مشاهده است و سیگنال زمانی . نمایش 1 تا 4 از مجموع 4 مورد.

بررسی نقش ایزولاتور صفحه‌ای در کاهش میزان ارتعاشات منتقله در بدنه .

سنجش ارتعاش در بدنه کانال و پایه فن صورت گرفت و کاهش ارتعاشات منتقل شده پس از نصب و به‌ کارگیری ایزولاتور بررسی گردید. یافته‌ها: میزان کاهش سرعت ارتعاشی فن در سرعت 2580 دور بر دقیقه، 61 درصد به دست آمد و بیشترین تأثیر ایزولاتور ارتعاشی نیز در همین دور از فن بود. همچنین، در سرعت‌های بالا ایزولاتور تأثیر بسیار.

معرفی جدیدترین فناوریها برای کمک به نابینایان - مجلۀ فناوریهای .

7 دسامبر 2017 . الگوی ارتعاش حاصل، بسته به اینکه جسم نزدیک یا دور از کاربر باشد، تغییر می‌کند. دستبند Sunu آگاهی کاربر از فضا را . پژوهشگران دانشگاه پوردو (Purdue) یک سامانه توسعه داده اند که به نابینایان کمک می کند آنچه که بر صفحه ی نمایش رایانه نشان داده می شود را درک کنند. بر اساس این فناوری کاربر با شنیدن.

توانبخشی از راه دور (بخش دوم) - صفحه اصلی | انجمن تله مدیسین ایران

فواید گفتاردرمانی از راه دور شامل موارد زیر است: دسترسی عادلانه به خدمات ، بهبود کیفیت مراقبت ، و پیشرفت خودمدیریتی از طریق استمرار در مراقبت. شواهد از تاثیر .. چنین سیستمی مانند بررسی تصاویر سه بعدی بر روی صفحه نمایش دوبعدی كامپیوتر، مشابه نگریستن از ورای كف شیشه‌ای یك قایق به درون آب است. در واقع مانند این.

بررسي تاثير سيم¬هاي مستهلک کننده بر ارتعاشات پره¬هاي متحرک .

بريده شدن سيمهاي مستهلک کننده يکي از مشکلات متداول در صنعت نيروگاهي و به خصوص توربينهاي بخار است. بريده شدن سيم مستهلک کننده باعث ايجاد پديده تشديد، افزايش دامنه ارتعاش و در نتيجه افزايش تنش و در نهايت شکست پرهها ميشود. در اين مقاله تاثير بريده شدن سيم مستهلک کننده بر فرکانس طبيعي و رفتار ارتعاشي پرههاي.

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه .

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، برای آموزش دانشجویان دوره کارشناسی، و نیز انجام تحقیقات دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی . ساعت می ‌چرخد و دیسک که بر روی محور چرخش افقی قرار دارد، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می ‌چرخد و تشکیل کوپل ژیروسکوپی می‌ دهد که به سمت داخل صفحه است.

زلزله در کرمانشاه؛ ارتعاش در تهران - فرارو

14 نوامبر 2017 . معمولا اثر زلزله‌های این‌چنینی از راه دور در ساختمان‌های بلند و زمین‌هایی که خاک نرم دارند بیشتر احساس می‌شود.» او معتقد است که ربط دادن گسل‌های زاگرس با گسل‌های تهران و البرز کاری بی‌پایه است و «ایالت لرزه زمین‌ساختی» که در زاگرس رخ داد هیچ ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد: «گسل‌ها در آن مناطق سازوکار مشخصی دارند.

شناسایی محل تحریک و مسیرهای جریان انرژی در یک صفحه نازک مرتعش .

28 سپتامبر 2014 . ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ. ﺻﻮ. رت ﻣﻮازي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ. ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در. ﺷﮑﻞ. 1. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﯾﯽ. ﻫﺎ در راﺳﺘﺎ. ﻫﺎي x،y. وz. ﺑﻪ. ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ (. 2. ) ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﮔﺮدد: ﺷﮑﻞ. 1. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻧﺎزك ... ﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎر آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻮل ﺻﻔﺤﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ. اي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺪان ﻧﺰ. دﯾﮏ و دور را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ. ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺟﺴﻢ ارﺗﻌﺎش. ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ.

پیام هایی از فرشتگان - سرزمین های دور

14 ا کتبر 2014 . صفحه اصلی الهامات الهی پیام هایی از فرشتگان .. این مطلب برگرفته از کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد نوشته دکتر دورین ویرچو هست ، و البته ناگفته نماند ، خود من هم با خوندن مطلبی در مورد تکرار اعداد در سایتی با . برای دریافت جزوه معانی تکرار اعداد به کتاب خانه سرزمین های دور مراجعه کنید یا فایل زیر را دانلود کنید.

بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک .

صفحه. 39. -. 19. فصلنامة علمي. -. پژوهشي تحقيقات موتور. تارنماي فصلنامه: .engineresearch. تحليل عالمت. هاي ارتعاشي حوزة زمان تسمة زمانبندي تحت عيوب ... دور. در دقيقه توانایي توليد. 991. کيلو وات توان را دارد. تسمه در حاالت. مختلف روي موتور نصب و ارتعاشات آن ثبت شد. در تالش براي شبيه. -. سازي شرایط واقعي تسمة.

تجهیزات آزمایشگاهی - شرکت پارس آزما

S.H 12 سانتريفوژ سانتریفیوژ یونیورسال. بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی -. کنترلر دور و تایمر دیجیتال -. RPM نمایش زمان و -. کارکرد بدون صدا و لرزش -. دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه -.

صفحه نمایش ارتعاشی دور,

صداسنج و آنالایزر 3/1 اکتاو و آنالایزر real-time NA-28 | شرکت پژواک .

کاربری بسیار ساده با اختصاص یک دکمه به هر یک از عملیات های اصلی; صفحه نمایش رنگی دارای تکنولوژی TFT-LCD با کنتراست بسیار بالا; اندازه گیری و نمایش همزمان ۱/۱ . و ساده (با استفاده از کارت حافظه یا با کابل USB); کنترل از راه دور مادون قرمز; عمر استثنایی باطری، ۱۶ ساعت کار مداوم با استفاده از باطری های استاندارد آلکالاین.

Pre:توسعه معدن میکا فلوگوپیت
Next:اقامت ذرات در شعله ماشین نمک خام

بیشتر محصولات


Top