ماشین آلات خرد کن قابل حمل برای آسفالت

ماشین آلات تجهیزات کارخانه آسفالت سنگ شکن - محطم ومجموع النبات

ماشین آلات صنعتی صنعت » ماشین آلات صنعتی فروش دستگاه سنگ شکن سیار سازنده دستگاه سنگ شکن و کارخانه آسفالت و ایستگاه مرکزی بتن . . کارخانه غربالگری برای فروش -المصنعين آلة طحن ویژگی های سنگ شکن کاربرد فکی آسیاب گلوله ای ماشین آلات ماسه شویی تسمه نقاله . . آلماکو تولید کننده ماشین آلات خشک کن .


تولید کنندگان از دستگاه های سنگ شکن شن و ماسه - محطم ومجموع النبات

فرآوری موادمعدنی و کارخانه آسفالت و بچینگ پلانت وبازیافت دستگاه های مجموعه سنگ شکن و دانه . تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت . >> نرى الأسعار. قابل حمل خلیج دستگاه های سنگ شکن سنگ شمال. کنندگان از دستگاه های سنگ شکن ضربه . . خرد کن سرباره زغال سنگ تأمین کنندگان: . خرد کن قطعات و تجهیزات . طراحی استخراج از.


غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری - ساختمان آنلاین

غلتکهای لرزنده در اندازه های مختلف از غلتک کوچک دستی باصفحه فلزی لرزان تا غلتکهای بزرگ خودرو که دارای استوانه های صاف یا پاچه بزی یا کفشک دار میباشند . مخلوط کن باعث میشود که آسفالت بطور یکنواخت درسطح پخش گردد سپس قسمت تخته ماله ازروی آن عبورمی کند این ماشین آلات انواع مختلفی دارند که از این میان میتوان به.


شرکت ماشین آلات گیتور|مجموعه دستگاه سنگ خورد کن - Gator Machinery

شرکت ماشین آلات گیتور، که شرکتی آمریکایی است، متخصص در طراحی، تولید و فروش ماشین آلات معدن کاری و همچنین ماشین آلات سازگار با محیط زیست است. محصولات ما . دنده کاملا روغن کاری شده; آب بند قابل تنظیم; جعبه دنده روغن کاری شده مخصوص کارهای سنگین; بعد از شستن مواد اندکی از بین می رود، کارایی شستشو و جداسازی بالا.


اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ - ایران بتن

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮑ. ﺘﺮ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺳﺎزی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ. ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در روﺳﺎزی آﺳـﻔﺎﻟﺘﯽ، ﻣﻌﻤـﻮﻻً از. ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ زﯾﺮاﺳﺎس، اﺳﺎس و آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ .. ﮐﻦ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺼﻮر. ت درﺟﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ،. ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ. وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺎ آﻫﮏ و آب آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ. ﺑﻪ.


ماشین آلات تجهیزات کارخانه آسفالت سنگ شکن - محطم ومجموع النبات

ماشین آلات صنعتی صنعت » ماشین آلات صنعتی فروش دستگاه سنگ شکن سیار سازنده دستگاه سنگ شکن و کارخانه آسفالت و ایستگاه مرکزی بتن . . کارخانه غربالگری برای فروش -المصنعين آلة طحن ویژگی های سنگ شکن کاربرد فکی آسیاب گلوله ای ماشین آلات ماسه شویی تسمه نقاله . . آلماکو تولید کننده ماشین آلات خشک کن .


غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری - ساختمان آنلاین

غلتکهای لرزنده در اندازه های مختلف از غلتک کوچک دستی باصفحه فلزی لرزان تا غلتکهای بزرگ خودرو که دارای استوانه های صاف یا پاچه بزی یا کفشک دار میباشند . مخلوط کن باعث میشود که آسفالت بطور یکنواخت درسطح پخش گردد سپس قسمت تخته ماله ازروی آن عبورمی کند این ماشین آلات انواع مختلفی دارند که از این میان میتوان به.


غلتک ها | ماشين آلات آسفالت کاري,غلتکهاي پاچه بزي | PaperPdf

8 فوریه 2018 . غلتک ها,ماشين آلات آسفالت کاري,غلتکهاي پاچه بزي,غلتکهاي شبکه اي,غلتکهاي لرزنده,غلتک هاي پنوماتيک,بولدوزرهاي متراکم کننده,غلتک ها:مهمترين مسئله در . غلتکهاي لرزنده در اندازه هاي مختلف ازغلتک کوچک دستي باصفحه فلزي لرزان تا غلتکهاي بزرگ خودرو که داراي استوانه هاي صاف يا پاچه بزي يا کفشک دار.


ماشین آلات خرد کن قابل حمل برای آسفالت,

آسفالت بر حدید صنعت - دستگاه سنگبری |دستگاه برش سنگ | فرز .

این دستگاه دارای یک موتوربنزینی که با قدرت های مختلف توانایی چرخاندن دیسک برش آسفالت (به قطرهای 250الی400میلیمتر)رادارد،می باشد.این دستگاه با دارا بودن یک مخزن آب سرخود قابل حمل وسیاربوده ودرمحل انجام کار قابل استفاده است. حدید صنعت طراح وسازنده انواع دستگاه سنگبری (فرزسنگبری)ساختمانی پورتابل و قابل حمل.


ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راﻫﺴﺎزي - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

6 ژانويه 2016 . ﭘﺨﺶ ﻣﻮا د ﺧﺎﮐﯽ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢ راه. ﺷﯿﺐ دادن ﺳﻄﺢ راه. ﮐﻨﺪن ﮐﺎﻧﺎل. ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻧﮕﻬﺪاري روﯾﻪ ﺟﺎده ﻫﺎي ﺷﻨﯽ. ﮐﻨﺪن ﯾﺦ روي ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻫﺎ. ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎزي. ﺑﺮﺷﻬﺎي زاوﯾﻪ اي زﻣﯿﻦ. (. ﺑﻐﻞ ﺑﺮي. ) ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮف روﺑﯽ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮﯾﺪرﻫﺎ. دﻗﺖ. در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﺷﯿﻦ.


ماشین آلات خرد کن قابل حمل برای آسفالت,

آسفالت | fgpco

آسفالت آسفالت ترکیب شن و ماسه با مواد پوششی و چسبان (قیر) و پر کننده بین شن و ماسه (فیلر) است که توسط ماشین آلات مخصوص و با میزان ترکیب مشخص مخلوط می شود ... در کارخانه آسفالت اولین دستگاهی است که مصالح در آن ذخیره و به تدریج و با حجم قابل کنترل با استفاده از نوار نقاله به دستگاه خشک کن (Dryer) فرستاده می شود.


ﻛﺎر آﻳﻴﻦ - ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از روﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮآﺳﻔﺎﻟﺘﻲ،. ﺑﻪ ﺷﺮح ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي اﺟ. ﺮاﻳ. ﻲ و. ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات دﺳﺘﮕﺎه ﻧ. ﻈﺎرت،. ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ و. ﺧﺮد ﺷﺪن و. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي،. و. اﺧﺘﻼ ... ﻤﻧ. ﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري. از آﺳﻔﺎﻟﺖ و. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و. ﻳﺎ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري. از ﻣﺼﺎﻟﺢ. RAP. درﺟﺎ و. ﻳﺎ. ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ و. اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﺑ. ﻪ. ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﺷﻮد. : -. ﻧﻤﻮﻧﻪ.


عصر نمایشگاه - نهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت و ماشین آلات .

نهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت و ماشین آلات وابسته تهران. عصر نمایشگاه- نهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت و ماشین آلات وابسته تهران در بهمن ماه برگزار می شود. نهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت و ماشین آلات وابسته تهران. نسخه قابل چاپ. يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳:۰۰. به گزارش پایگاه خبری«عصرنمایشگاه»,این.


ماشین آلات کشاورزی | ابزار باغبانی آلتونا | نمایندگی پمپ آب لئو .

. زن هوندا | علف زن هونداGX35 | علف زن هوندا موری | علف زن هوندا دوشی | علف زن هوندا کوله پشتی | علف زن هوندا اصلی | تیلر | دروگر | چمن زن | سمپاش | ماشین آلات کشاورزی | علف زن | اره برقی | ابزار باغبانی | شمشادزن | چاله کن | گودکن | علف تراش | ماشین | پمپ آب | موتور پمپ | موتور برق | دمنده مکنده | چوب خردکن | شاخه زن| علوفه خردکن | تیلر.


دستورالعمل دارئیهایی ثابت - مدیریت امور مالی

ﭽﻪ هﺮ ﻳﻚ از اﻗﻼم ﻣﺎﺷﲔ ﺁﻻت. و ﲡﻬﻴﺰات. از اﺟﺰاي ﻣﺘﻔﺎوت و. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ هﺮﻳﻚ از اﺟﺰاي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻌﻨﻮان. ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺎﺷﲔ ﺁﻻت و ﲡﻬﻴﺰات اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ... ﻗﺎﺑﻞ ذآﺮ اﺳﺖ ﳓﻮﻩ ﻋﻤﻞ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺑﺰار ﺁﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ و روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻬﻼك در. ﻣﻮرد ﺁن آﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد . ﺑﺮاﺳﺎس روﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻳﺪ در ﺣﺴﺎب داراﻳﻲ ﺛﺒﺖ. و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل آﻼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب.


آيين‌ نامه‌ حفاظتي مواد خطرناك‌ و مواد قابل‌ اشتعال و مواد قابل‌ انفجار

ماده‌ 1: در كارگاه‌هايي‌ كه‌ مواد خطرناك‌ و زيان‌ بخش‌ به‌ صورت‌ جامد، مايع‌ يا گاز تهيه‌ حمل‌ و نقل‌ و يا مصرف‌ مي‌شود و همچنين‌ در مكانهايي‌ كه‌ مواد قابل‌ اشتعال‌ يا موارد قابل‌ انفجار گردهاي‌ . ماده‌ 12: در اطراف‌ ابنيه‌ مذكور و در فاصله‌اي‌ كه‌ از طرف‌ مقام‌ فني‌ صلاحيتدار تعيين‌ مي‌شود به‌ هيچوجه‌ كوره‌ آتش‌ و دستگاه‌ خشك‌ كن‌ و هر گونه‌ منبع‌ توليد جرقه‌ و حرارت‌ نبايد.


مناقصه لکه گیری آسفالت سطح شهر (تراش با دستگاه آسفالت تراش و .

11 مارس 2017 . آگهی مناقصه نوبت دوم ؟ سازمان عمران و توسعه شهرداری در نظر دارد خدمات ذیل را با شرایط کلی از طریق مناقصه به شرکتهای حقوقی صاحب صلاحدید و واجد شرایط واگذار نماید . 1- لکه گیری آسفالت سطح شهر (تراش با دستگاه آسفالت تراش و روکش آسفالت با فینیشر و تجهیزات کامل راهسازی) در منطقه 1 شهری با اعتبار.


- وزیر راه و شهرسازی در نهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات اعلام .

25 ا کتبر 2017 . به گزارش «فرصت امروز» نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات در روزهای دوم تا چهارم آبان ماه در «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» در حال برگزاری است و وزیر . وزیر راه و شهرسازی افزود: من با مشكلات پیمانكاران آشنا هستم و می دانم كه در شرایط سختی فعالیت می كنند و گرفتاری های مالی فراوانی دارند.


خط بازيافت | خط توليد گرانول | ماشين آلات بازيافت ضايعات |گرانول .

باتوجه به اينکه در ايران هزينه اي از توليد کنندگان پسماند ها دريافت نميشود ، تجهيزاتي هم در مراکز دفن براي کاهش حجم يا خرد کردن لاستيک ها وجود ندارد و در نتيجه به همان شکل اوليه دفن ميشوند که باعث مي شود حجم زيادي از مراکز دفن اشغال شود . امروزه نتيجه تحقيقات و بررسي ها نشان مي دهد که امر بازيافت لاستيک هاي فرسوده نه تنها آثار.


Search - احمد بقایی سنگری

التراسونیک بتن. این وسیله با ارسال پالس های التراسونیک می تواند به صورت غیرمخرب مقاومت بتن را تعیین کند. این دستگاه امکان مشخص کردن ترک ها، فضاهای خالی و قسمت های از بتن که کیفیت خوبی برخوردار نمی باشد را داراست. مجموعه شامل دستگاه التراسونیک ،دو عدد سنسور، دو عدد سیم، کیف قابل حمل، سیم برق، ژل مخصوص،.


درباره ما - صفحه اصلی

تيم Rockster به منظور بهينه سازي بهره برداري دستگاه و ضمانت طيف گسترده عمليات و فعاليتهاي دستگاهها ، سيستم دوبلكس انحصاري را گسترش داده است كه امكان تبادل واحدهاي خردكننده را فراهم مي كند. هر دو واحد خردكننده روي يك قاب نصب ميشوند و بنابراين مي توانند در زمان كوتاهي از خردكن فكي به خردكن ضربه اي و بالعكس تبديل شوند.


عصر ساختمان - نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات

عصر ساختمان- نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات با سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در افتتاحیه همایش به مدت سه روز از دوم تا چهارم آبان‌ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن‌ و‌ شهرسازی برگزار می‌شود. نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات · نسخه قابل چاپ. دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۲:۰۰. به گزارش پایگاه.


فهرست‌ بهای واحد پایه رشته راه

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی وﺍﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺍﻩ، ﺑﺎﻧﺪ ﻓ. ﺮوﺩﮔﺎﻩ و ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ. ﺁﻫﻦ ﺳﺎﻝ. 1388. 4 .15. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ﮐﻪ. ﭘﺲ. ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﮐﺎﺭ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ و ﺍﻣﮑﺎﻥ. ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽ. ﮐﻨﯽ. ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ .. ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ. ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ. ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . . 24. ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.


راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ - شرکت مهندسی و توسعه .

در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد . -6. -4 .33. دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻒ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاك ﻣﯿﮑﺴﺮ و ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﺣﻔﺎظ ﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد ﺑﻪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ . -6. -4 .34. ﮐﻒ ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺎه. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري وﯾﮋه ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ. : -6. -4. 34. -1. ﻫﻤﻮار و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ.


٧٤٨٧٦ : ﺷﻤﺎرﻩ ١٣٨١ / ١٢ / ٢٨ : ﺗﺎرﯾﺦ دارد : ﭘﻴﻮﺳﺖ . داراﯾﯽ رﺳﻴﺪﻩ

19 مارس 2003 . ﺳﺎل. -٨. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮﯾﻮﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮﯼ. (. ﺳﺮﯼ ﺳﺎزﯼ. ) ٨. ﺳﺎل. ﮔﺮوﻩ ﺳﻪ. -. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ. : -١. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮﻣﺒﻴﻞ وﺧﻮدرو. -. ﮐﺎﻣﻴﻮن وﺧﻮدروهﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ، اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﺳـﻴﮑﻠﺖ، اﻧـﻮاع دوﭼﺮﺧـﻪ. وﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ، ﻗﺎﯾﻖ . ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ، ﻓﻴﻠﺮهﺎوﺷــﻤﻊ ﮐــﻮب . در ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﻋﻢ از ﺑﺎرﯼ و ﺳﻮارﯼ واﺗﻮﺑﻮس و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﮑﻠﺖ و دوﭼﺮﺧﻪ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ هﺰﯾﻨﻪ هﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼﮎ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺰﯾﻨﻪ هـﺎﯼ اﮐﺘـﺸﺎف و. ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﯾﺮ هﺰﯾﻨ.


Pre:سری لانکا معدن دانه ها
Next:ماشین تیغه های تیز