خنک کننده سرباره ریخته گری

کارخانه فولاد سازي 2 - مجتمع ذوب آهن نطنز

این کارخانه شامل یک کوره قوس الکتریکی 75تنی ، یک واحد کوره پاتیلی(LF) ،یک واحد کربن زدایی با اکسیژن در خلا (VOD) و یک ایستگاه ریخته گری مداوم وواحدهای جنبی می . پوسته جامد به همراه مذاب پس از خارج شدن از کریستالیزاتور درمنطقه خنک کننده ثانویه با پاشش مستقیم آب خنک می شود و فاز مذاب درون آن به جامد تبدیل می گردد و.


فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - بومرنگ

9 آوريل 2017 . مذاب تمیز و تصفیه‌شده به ایستگاه ریخته گری منتقل می شود و مذاب از کف پاتیل درون یک ظرف میانی به نام "تاندیش" به‌آرامی تخلیه می شود و از ظرف میانی وارد قالب مسی ریخته گری می شود. بدین ترتیب فولاد مذاب به‌صورت شمش (فولاد خام) تولید می شود. لازم به توضیح است که سرباره های فولاد به دو روش فرآوری گرم و.


ناحیه فولاد‌سازی و ریخته‌گری مداوم - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

واحد فولاد سازی و ریخته گری مداوم. . آهن قراضه آماده مصرف پس از تائيد كنترل كيفي – ايمني فني از نظر مشخصات فني توسط تأمين كنندگان با كمپرسي به محل حوضچه هاي ناحيه اعزام و جهت ذخيره سازي در 17 حوضچه مربوطه به ظرفيت . دمش اكسيژن; دمش گرافيت; شارژ آهك و دولوميت جهت توليد سرباره پفكي; نمونه گيري و اندازه گيري دما.


سرد شدن شدید کوره بلند و روشهای فعال کردن مجدد آن - مهندسی متالورژِی

در اثر سرد شدن شدید کوره درجه حرارت چدن و سرباره کاهش یافته و ارتباط بین فورم‌های هوای دم و مجددا قطع می‌‌شود. . نفوذ بیش از حد آب از طریق فورم، آمبرازور، خنک کننده و. . معمولا در جلسات برنامه 12 ساعت گذشته بررسی و برای 12 ساعت آینده برنامه‌ریزی می‌‌شود و در مورد نحوه کار در منطقه فورم‌های محوطه‌های ریخته گری و مواد تعمیراتی نیز بحث.


20 راه برای جلو گیری از انفجار و پاشش مذاب در صنعت ريخته گري .

14 مارس 2015 . 15- سیستم آب پاش و اطفای حریق سقفی:در منطقه ذوب ریزی و کوره به هیچ عنوان از سیستم اطفای حریق آب پاش سقفی استفاده نکنید. 16- ریخته گری گریز از مرکز و آب:از نشت و نزدیک شدن آب به مذاب و کوره و قالب و پاتیل در سیستم های خنک کننده قالب های آب گرد بشدت جلو گیری نماید. 17- سرباره آلومینیوم:هیچگاه بر.


فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - بومرنگ

9 آوريل 2017 . مذاب تمیز و تصفیه‌شده به ایستگاه ریخته گری منتقل می شود و مذاب از کف پاتیل درون یک ظرف میانی به نام "تاندیش" به‌آرامی تخلیه می شود و از ظرف میانی وارد قالب مسی ریخته گری می شود. بدین ترتیب فولاد مذاب به‌صورت شمش (فولاد خام) تولید می شود. لازم به توضیح است که سرباره های فولاد به دو روش فرآوری گرم و.


ناحیه فولاد‌سازی و ریخته‌گری مداوم - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

واحد فولاد سازی و ریخته گری مداوم. . آهن قراضه آماده مصرف پس از تائيد كنترل كيفي – ايمني فني از نظر مشخصات فني توسط تأمين كنندگان با كمپرسي به محل حوضچه هاي ناحيه اعزام و جهت ذخيره سازي در 17 حوضچه مربوطه به ظرفيت . دمش اكسيژن; دمش گرافيت; شارژ آهك و دولوميت جهت توليد سرباره پفكي; نمونه گيري و اندازه گيري دما.


سرد شدن شدید کوره بلند و روشهای فعال کردن مجدد آن - مهندسی متالورژِی

در اثر سرد شدن شدید کوره درجه حرارت چدن و سرباره کاهش یافته و ارتباط بین فورم‌های هوای دم و مجددا قطع می‌‌شود. . نفوذ بیش از حد آب از طریق فورم، آمبرازور، خنک کننده و. . معمولا در جلسات برنامه 12 ساعت گذشته بررسی و برای 12 ساعت آینده برنامه‌ریزی می‌‌شود و در مورد نحوه کار در منطقه فورم‌های محوطه‌های ریخته گری و مواد تعمیراتی نیز بحث.


کاتالوگ شرکت

هـای متعـدد ریختـه گـری و ماشـینکاری تبدیـل شـود و هـم اکنـون ایـن واحـد در ردیـف یکـی از فعالتریـن تولیـد کننـدگان انـواع قطعـات ریختـه. گـری کشـور . پاتیل حمل سرباره. مجموعــه پالــت هــای واحــد. گندلــه ســازی. قطعات کوره های اولفین. قطعــات کارخانجــات ســیمان. و معــادن. قطعات نیروگاههای بادی. قطعات کمپرسور گاز CNG. انـواع چرخ.


ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ: EAF ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﭘﻔﻜﻲ ﻳﻚ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ

ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﭘﻔﻜﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻔﻜﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﻣﻴﻠﻪ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﻠﻪ. ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ. ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻔﻜﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ 7-14. ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻔﻜﻲ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ، ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣـﺬﺍﺏ ﻭ ﺳـﺮﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗـﺎﻟﺐ ﺭﻳـﺨﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑـﻌﺪ. ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ، ﻣـﺬﺍﺏ ﻭ ﺳـﺮﺑﺎﺭﻩ ﻭﺯﻥ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ. ﭘﻔﻜﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔـﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﻜﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ.


خنک کننده سرباره ریخته گری,

بستر خنک کننده

سیستم جمع کردن اتوماتیک که انتقال محصول توسط یک Pitch برای هر چنگ انجام می گیرد. • سیستم خنک کنندۀ زنجیری/ برای مقاطع; سیستم خنک کننده Turnover : .به علت یکنواختی در سرعت خنک شوندگی دارای خواص مکانیکی یکنواختی هستند . این امر توسط گردش میلگرد ها انجام می گیرد; کانال دو قلویی: این خنک کاری در سرعتهای بالا.


خنک کننده سرباره ریخته گری,

درس آﻣﻮزي از ﺣﻮادث - اداره کل بازرسی کار

ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ. و. ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ،. زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ. ﺣﺎدﺛﻪ و. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي. از. آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . .1. ﻣﺮوري ﺑﺮ دﻻﯾﻞ وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي . ﺗﺮﮐﯿﺪن و ﻧﺸﺖ آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه. ﮐﻮﯾﻞ. ﮐﻮره. ﯾﺎ. ﺗﺮﮐﯿﺪن. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. و ﻧﺸﺖ. روﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﮐﻮره. ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ. : در ﮐﻮره ﻫﺎي اﻟﻘﺎﯾﯽ. ،. ﮐﻮﯾﻞ ﮐﻮره داراي آﺑﮕﺮد اﺳﺖ . •. رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺬاب. ﺑﻪ داﺧﻞ. ﭘﺎﺗﯿﻞ وﯾﺎ.


بررسی عیوب ناشی از پودرهای قالب در فرآیند ریخته‌گری پیوسته فولاد

15 نوامبر 2017 . فرآیند ریخته‌گری پیوسته یک عملیات بسیار پیچیده‌ای است که متغیرهای زیادی از جمله سرعت ریخته‌گری، خصوصیات نوسان قالب، گرید فولاد، ابعاد قالب، عمق .. کششی داخلی و ترک‌های گرم (با جلوگیری از گرفتگی نازل‌ها و کنترل فوق گداز و سرعت ریخته‌گری) و پارگی شاخه، کنترل هم محوری خنک کننده ثانویه و قالب.


غلتك سازان سپاهان

9 مارس 2016 . شرکت غلتک سازان سپاهان; تولید کننده انواع قطعات سنگین چدنی و فولادی و ریخته گری مداوم شمش های فولادی. . تولیدی کارخانه را تا حد استانداردهای زیست محیطی تصفیه کرده و بدین ترتیب آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز و همچنین بخشی از آب مصرفی برجهای خنک کننده کوره های ذوب شرکت را تامین می کند.


ریخته گری مداوم و ریخته گری پیوسته چیست – قالب سازی و مدل سازی .

9 آوريل 2015 . روش ریخته گری مداوم و یا شمش ریزی مداوم بر اساس سرد کردن مستقیم تختال یا شمشال ، با طول های تقریباً محدود و زمان بار ریزی نامحدود ، فرآیند جدیدی است که ... R.doalen در سال ۱۸۸۷ ماشین شمش ریزی متشکل از قالب آبگرد ، پیاله بار ریز متحرک و غلتک بیرون کش طرح نمود و برای اولین بار منطقه خنک کننده ثانویه را.


تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری - اداره کل نظارت بر نشر و .

کاری قطعات فلزی، عملیات ذوب ریخته گری، قالب گیری و آلیاژسازی، عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات. . ماهیچه، ماهیچه گیری هات باکس، راه اندازی کوره، سرباره گیری ذوب کوره و ذوب گیری از کوره و شالله گیری .. در ساخت مخلوط ماسۀ هات باکس بعد از افزودن چسب و گذشت زمانالزم، فعال کننده و روان کننده را اضافه نمایید.توجه:.


پروژه فرآوری سرباره های فولاد

همانطور که شرح داده شد به صورت کلی سرباره های فولاد از دو منبع ایجاد می شود یکی کوره های بلند و دیگری کوره های قوس الکتریکی یا اکسیژن قلیایی از هر کدام از این منابع . سرباره خنک شده با هوا, سرباره سرد شده در هوای آزاد پس از دسته بندی و شکست در اندازه های مختلف دسته بندی می شوند و استفاده اصلی آنها در ساخت و ساز است .


ریخته گری در قالب های دائم | ریخته گران اهواز

24 فوریه 2012 . قالب های ریخته گری گریز از مرکز از لحاظ سیستم خنک کننده دو نوع میباشند. با سیستم خنک کننده و بدون ... 1- مواد مذابی که در ابتدا وارد مذاب میشوند و معمولاً قطعه ای سرد تر هستند و احتمالاً اکسید شده اند، وارد سرباره گیر ها شده و اثرات سوء تزریق سرد روی قطعه به وجود نمی آید. هوای داخی حفره از این محل ها خارج شده و پرت.


خنک کننده سرباره ریخته گری,

بهداشت حرفه اي در ريخته گري - وزارت بهداشت

در واحد های ریخته گری. 1-2-9 نگهداری و نظافت محيط کار. 2-2-9 تخليه گرد و غبار و مواد آلوده کننده. 3-2-9 تأمين روشنایی مناسب و مورد نياز. 4-2-9 ساختمان کارگاه. 5-2-9 حفاظ ها و خصوصيات آن ها ... علت بيماري ناتواني مرکز تنظيم حرارت در مغز بوده و براي درمان بايد پوس ت را سريع خنک نمود. و مرطوب نگاه داشت يا شخص را در آب سرد غوطه.


ماشین ریخته‌گری پیوسته | تپکا | شرکت تولیدی پرتو کوره القایی

12 نوامبر 2013 . ماشین ریخته‌گری پیوسته (Continuous Casting Machine:CCM) دستگاهی برای تولید بیلت فولاد استاندارد در طول مورد نظر است. از مزایای . بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی از طریق طراحی و انتخاب تجهیزات آب خنک‌کننده (آب مدار بسته، آب مدار باز و آب استخر) متناسب با نقشه و شرایط سایت خریدار. نمایش مقادیر درجه.


مهندسی فرآیند خطوط تولید فولاد - فامکو

سالن ذوب: کوره قوس الکتریکی، کوره پاتیلی، ماشین ریخته گری مداوم، سیستم انتقال مواد فروآلیاژ و افزودنی ها، سیستم انتقال مذاب • واحد تولید اکسیژن: کمپرسورهای اکسیژن و نیتروژن، ستون تبرید، مخازن ذخیره • واحد غبارزدایی: فن های اصلی، سیستم خنک کننده، واحد مکش • تصفیه خانه آب: پمپ ها، فیلترهای شنی، مبدل¬های حرارتی،.


ريخته گري تحت فشار (دایکست) – partpet

16 آگوست 2017 . قالب دايکاست عبارت است يک قالب دائمي فلز ي بر روي يک ماشين ريخته گري تحت فشار که براي توليد قطعات ريختگي تحت فشار به کار مي رود. .. به عنوان ماده خنك كننده ، معمولاً از آب و بعضاً نيز از روغن موجود در دستگاههاي تنظيم دما ، در صورتي كه هم براي گرم كردن و هم براي خنك كردن بكار رود استفاده مي شود.


فولاد ها و انواع آن | سیدحمید دانشمند

آهنی که تحت این شرایط تولید می شد حاوی ۳ درصد ذرات سرباره و ۱/۰ درصد دیگر ناخالصی ها بود . گاه این تکنیک . گاز / آب خنک کننده در بخش پایین کوره جریان می یابد و آهن را سرد می کند. طی این . فولاد گداخته ی تولید شده در کوره الکتریکی به درون واحد قالب گیری (ریخته گری)وارد می گردد،که آهن گداخته(گدازه)را به شکل شمش در می آورد.


مهندسانه - فولاد

سرباره‌گيري پاتيل. کنار زدن و جدا کردن سرباره از سطح فولاد مذاب در پاتيل قبل از رفتن به واحد کوره پاتيلي. Skull . حفره‌اي در زمين که سرباره براي سردشدن در آن ريخته و جمع‌آوري مي‌شود. Slag pot .. ميز مستقر در انتهاي حرکت شمش‌هاي ريختگي مداوم پس از برش به اندازه مطلوب که از آنجا به بستر خنک‌کننده هدايت مي‌شوند. + نوشته شده در.


صنایع فولاد - شرکت مهندسی بهسازان تجهیز آبستا (بتاکو)

scale pits که محتوی آب خنک کننده، پساب برشکاری و دیگر مواد مرتبط با تولید که از فرآیند هایی مانند نورد داغ و ریخته گری استفاده می شود. آب های خنک کاری جمع شده در مخازن جمع آوری، چاله ها و چاه ها که در تمیز کردن کوره های زغال کک، خنک کردن کک و سرباره، خنک کننده های زینتر در کارخانه های زینترینگ، کوره های انفجاری، نورد.


Pre:پراکندگی لاتکس با استفاده از آسیاب گلوله
Next:افقی فرز دستگاه برش میکرو