تنظیم جدول سنگ زنی

ﺳﺎزي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻧﻲ ﺳﻨﮓ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄ

13 ژوئن 2011 . داري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻛـﻮره ﺑـﺮاي. 1. ﺳـﺎﻋﺖ. اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي. °C. 860. ﺑﺮﺳﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن. ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﻮره ﻧﮕﻪ. داﺷﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﻧـﺪازه. ﮔﻴـﺮي. ﻫـﺎي. ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺟﻊ ﺳـﺨﺘﻲ وﻳﻜـﺮز اﺳـﺖ . اﻳﻦ اﻧﺪازه. ﻫﺎ ﺑﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺨﺘﻲ ﭘـﺲ از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ. ﺳـﻨﮓ. زﻧـﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺷﻜﻞ. 2. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ. ﺟﺪول. 4. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻد. [15] AISI1045(wt.%). C. Si.


فوالد تندبر سنگزنی عملکرد کمینه بر ی روانکار روش بررسی تأثیر

در این تحقیق برای بررسی اثر روانکاری کمینه بر فرایند سنگزنی فولاد، ماشین کاری دو نوع فولاد تندیر خام و عملیات حرارتی شده (سخت) مورد. بررسی قرار گرفته است. عملکرد . شرایط کلی اجرای آزمایشات در جدول ۱ ارائه. شده است. چیدمان تجهیزات در . توسط سیستم فرکانس هوایی تعبیه شده در دستگاه تنظیم. می شود. این روغن توسط.


تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی. شکل8. شکل 9. برای تنظیم عده دوران تیغه فرز و در نتیجه تأمین سرعت برش مناسب، دستگاه دارای جعبه دنده اصلی است که. حرکت خود را از یک الکتروموتور دریافت می کند. قسمت های مختلف ماشین فرز افقی در شکل دیده می شود. )شکل 8 و 9 (. مکانیزم حرکت طولی، عرضی و عمودی میز به وسیله پیچ و مهره و.


ﺳﺎزي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻧﻲ ﺳﻨﮓ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄ

13 ژوئن 2011 . داري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻛـﻮره ﺑـﺮاي. 1. ﺳـﺎﻋﺖ. اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي. °C. 860. ﺑﺮﺳﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن. ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﻮره ﻧﮕﻪ. داﺷﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﻧـﺪازه. ﮔﻴـﺮي. ﻫـﺎي. ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺟﻊ ﺳـﺨﺘﻲ وﻳﻜـﺮز اﺳـﺖ . اﻳﻦ اﻧﺪازه. ﻫﺎ ﺑﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺨﺘﻲ ﭘـﺲ از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ. ﺳـﻨﮓ. زﻧـﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺷﻜﻞ. 2. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ. ﺟﺪول. 4. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻد. [15] AISI1045(wt.%). C. Si.


مطالعه تجربی نیروها و انرژی مخصوص در سنگ‌زنی کامپوزیت سیلیکون .

19 ژانويه 2018 . جدول. 1. آورده. شده. است. با. توجه. به. قابلیت. های. ماشین. سنگ. زنی، کاهش. زمان ماشین. کاری و افزایش بازده فرایند، سطوح پارامترهای. برش. انتخاب. گردید. قطعه. کار. مورد. استفاده. در. آزمایشات،. کامپوزیت. سیلیکون. کارباید .. بینی. شده. معنی. دار. هستند . شاخص. ضریب تبیین تنظیم. شده. 1،. نشان. دهنده. مطابقت. مدل.


ماشین بالانس محور عمودی با سنگ فرز و دریل افقی DV 100H

در این مدل بالانس توسط فرز کاری انجام می پذیرد . فرآیند تصحیح در راستای عمودی با محور موتورایز و در راستای افقی به صورت دستی امکان پذیر است . در این سیستم فرآیند فرز کاری به صورت اتوماتیک انجام شده و از سطح قطعه لایه برداری میشود . تنظیمات ماشین جهت تعریف قطعه جدید به منظور بالانس بسیار ساده قابل انجام می باشد .


بایگانی‌ها قیمت دستگاه جدول زنی - پارسیان ماشین سازان تبریز

دستگاه بلوک زنی و جدول زنیآذر ۲۰, ۱۳۹۶ - ۴:۲۲ ب.ظ · 1500KAD سایبان دار دستگاه نیمه اتوماتیک تولید انواع بلوک سیمانیآذر ۲۰, ۱۳۹۶ - ۳:۰۰ ب.ظ · kadona 1100 دستگاه بلوک زن لودر دارآذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹ ق.ظ · tprn600 خط تولید انواع سنگ فرش های خیابانی و پیاده روآذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ ق.ظ · دستگاه لوله زن متحرکآذر ۲, ۱۳۹۶ - ۵:۰۱ ب.ظ.


ساخت خط تولید سنگ فرش و جدول بتنی پرسی

ساخت خط تولید سنگ فرش و جدول بتنی پرسی - این شركت در زمینه ساخت خط تولید سنگ فرش و جدول بتنی پرسی با تكنولوژی روز فعالیت میكند. در صورت تمایل میتوانید از خطوط ساخته شده بازدید به عمل آورید. - ساخت خط تولید سنگ فرش و جدول بتنی پرسی.


ParyabFan Eng. Co. [TBT]

شرکت TBT آلمان واقع در شهر Dettingen تأسیس سال 1966 میلادی و متعلق به گروه Nagel میباشد. تخصص شرکت TBT آلمان در زمینه ساخت ماشین آلات سوراخ کاری عمیق Deep Hole Drilling Machines و همچنین ابزارهای سوراخ کاری عمیق Deep Hole Drilling Tools ( مته گاندریل Gundrill) می باشد. شرکت TBT به عنوان Market Leader در زمینه.


ماشین سنگ زنی تخت سایی چیست - مقالات بازار آرنیوس

28 جولای 2016 . ماشین سنگ زنی تخت سایی چیست: به فرایند سخت زنی سطح های تخت، تخت سایی گفته می شود که برای انجام این پروسه از دستگاه های سنگ زنی تخت سایی استفاده می شود این دستگاه ها به دو گروه اصلی اسپیندل افقی و اسپیندل عمودی تقسیم می گردند هر . جدول بررسی انواع چسب ها جهت کاربرد در سنگ زنی; بخش هفتم


خواص سنگ کوارتز را بدانید - جواهر لوکس

15 آگوست 2016 . معرفی انواع سنگ کوارتز و خواص آن، خواص درمانی و ماورایی سنگ کوارتز، روش شارژ کوارتز، کوارتز سنگ کدام ماه تولد است؟ روش تشخیص سنگ کوارتز اصلی، خرید کوارتز. . کوارتز ، مناسب برای قلب و کاهش فشار خون و تنظیم گردش خون وباز شدن و گرفتگی رگ ها و سرطان خون می باشد. همچنین از سنگ کوارتز قرن ها.


سنگبري و سنگ تراشي

عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي، كاشي سازي و. كاشي فروشي، ... در جدول 2-1 پيشنهاداتي براي انتخاب مناسب ترين دستكش جهت حفاظت افراد مواجهه يافته. نشان داده شده است)2(. .. وجود دارد: مرحله. كله زني و باد برزني يا اينكه مرحله س اب صورت مي گيرد و نهايتا پروس ه به مرحله بس ته بندي.


کارگاه فلز - دانشکده طراحی اسلامی

که دارای قابلیت تنظیم ارتفاع میز کار دستگاه نسبت به ابزار به صورت مدرج و درجه بندی برای حرکت نوک مته به سمت کار می باشد که برای تنظیم دقیق عمق سوراخ کاری . از این ماشین برای اجرای عملياتي نظير مخروط تراشي، كپي تراشي طولي و عرضي، فرزكاري شيارها و چرخدنده ها ، سوراخكاري و انواع عمليات سنگزني ، شامل : سنگزنی.


تنظیم جدول سنگ زنی,

نام دستگاه: مدل: کوانتومتر، مشخصات:

عناصر را در پايه های مختلف فلزی مانند آهن، آلومينيوم، مس و مطابق جدول. کاليبراسيون . و gauge length. قابل تنظيم از. 48. تا. 088. ميليمتر و رزولوشن. 5. ميکرومتر و بازوهای اتوماتيک. ✓. دارای فک های گوه ای. با ظرفيت. 058KN. جهت تست کشش نمونه. های تخت تا . سيستم. نمونه گير اتوماتيک جهت انجام سنگ زنی و صيقل کاری نمونه. ✓.


ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﯿﻮب ﺳﻄﺤﯽ ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﻮرد ﺳﺮد : ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈ - دانشگاه آزاد اسلامي .

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﮓ زﻧﯽ د رﮐﺎرﮔﺎه ﻏﻠﺘﮏ ﺑﺮ روی ﻏﻠﺘﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻋﯿﻮب ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ. : ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻏﻠﺘﮏ در ﺧﻂ ﺗﺎﻧﺪم ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد . ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﺧﻂ ﺗﺎﻧﺪم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺟﺪول. 1. ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﺳﻄﺢ. ﻏﻠﺘﮏ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺮاون و ﺳﺨﺘﯽ . در اﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮدن رﯾﻨﮓ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ رﯾﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن روﻏﻨﮑﺎری ، ﻣﺮﻏﻮب. ﻧﺒﻮدن روﻏﻦ و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﻟﻘﯽ و ﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﯾﻨﮓ ﻫﺎی.


وزن مخصوص 10 میلی متر سنگ

The worst thing about life is that you need to sleep, just imagine all the time you waste, not to mention waking up for work. Click to expand. Not really a waste. During the sleep brain… Read More. دریافت قیمت . كاري حرارتي با عايق پشم شيشه يكطرف توري‌دار به‌ضخامت 75 ميلي‌متر و وزن مخصوص . سنگ به . دریافت قیمت.


ﺟﺰوه ﮐﺎرﮔﺎه اﺗﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺗﻮر. : ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ روي ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺼـﺮف ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ. ﺳﺮﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎز ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻓﯿﻠﺮﮔﯿﺮي و. دﯾﺎگ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺗﻮر . ﺳـﻨﮓ. زﻧﯽ و ﻫﻮﻧﯿﻨﮓ. ) اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻮﺷﻬﺎي ﺳﯿﻠﻨﺪر. : از روش ﻫﺎي. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ داﺧﻞ ﺟـﺪاره ﻫـﺎي ﺳـﯿﻠﻨﺪر، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﻮش ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻠﻨﺪر. -1. ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت. -2. ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر. -3.


عیوب آبکاری کروم سخت - کلینیک پوشش -تازه ها

به دلیل اینکه تمیز نمی شود(یعنی ضخامت پایین پوشش کروم) یا پوسته شدن در حین سنگ زنی. در این حالت باید به کار خود ادامه داده و مجددا فرایند را تکرار نمایید یا تغییراتی در فرایند خود ایجاد کنید؟ عموما اگر شما فرایند قبلی را با همان دستورالعمل ها، تجهیزات و تنظیمات بکار ببرید، مشکل دوباره نمایان خواهد شد. ولی اگر تغییراتی.


(GRINDING) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ. (GRINDING). ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ. ﻛﻪ در آن، ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از داﻧﻪ. ﻫﺎي رﻳﺰ و ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﻨﺪه ﺳﺨﺖ، از ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﻧﺮﻣﺘﺮ ﺑﺮاده. ﺑﺮداري ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ و. ﻧﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ. : آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، ﻓﻮﻻد، ﺳﺮاﻣﻴﻚ و. ﺣﺘﻲ ﺷﻴﺸﻪ و اﻟﻤﺎس . ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ. : ﺳﻨﮓ.


1830 K

سنگزنی، پیشنهاد شده و دیاگرام پایداری جهت به دست آوردن مناطق پایدار و ناپایدار سنگ زنی که در آن کیفیت سطح و دقت ماشینکاری متفاوت است. انجام شده است. .. پارامترهای سنگزنی را طوری تنظیم کرد که علاوه بر داشتن بیشترین. راندمان، عملیات .. جدول 1- فرکانسهای طبیعی حاصل از تحلیل مودال در Hz) ANSYS). مد ارتعاشی. مدل ۱.


تلرانس

تولرانس هاي عمومي در سيستم ايزو طبق استاندارد ISO 2768 و در چهاردرجة تولرانس ظريف (f)، متوسط (m)، خشن (c) و خیلی خشن (v) مطابق جدول زير ارائه شده است. . زيرا ساخت و كنترل اندازة ميله ها با اندازه هاي دقيق و با كيفيت سطح مطلوب به كمك تراشكاري و سنگ زني از تهية سوراخ هاي دقيق به كمك مته كاري و برقوكاري بسيار آسان تر است. 23.


تجهیزات پولیشینگ | شرکت مهندسی فناوران پولاد اوژن

گریندینگ (GRINDIN) یا همان سنگ زنی مهم ترین مرحله از عملیات براده برداری است، که عمل برداشتن مواد اضافه روی قطعه را با سایش انجام می دهد. . قابلیت کنترل سرعت دوران; صفحه استاندارد مسطح و مقاوم به سایش; رینگهای آلیاژی مخصوص چند منظوره; دارای مخزن ساینده; کنترل سیستم پاشش مواد ساینده; تنظیم زمان کارکرد; تعویض صفحه.


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﮔﺮم ( ﺟﻮﺷﮑﺎری، ﺑﺮﺷﮑﺎری و ﺳﻨﮓ زﻧﯽ )

ﺷﻤﺎرﻩ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. 0 : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﮔﺮم. (. ﺟﻮﺷﮑﺎری،. ﺑﺮﺷﮑﺎری. و. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. ) ﺻﻔﺤﻪ. ٢. از. ١٢. -۵. -٢. ﺧﻄﺮات ﮐﺎر ﮔﺮم. : ﺧﻄﺮات ﻋﻤﺪﻩ. ﮐﺎر ﮔﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح. ﺟﺪول. ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. : ردﻳﻒ. ﺷﺮح ﺧﻄﺮ. ﺟﻮ. ﺷﮑﺎری. ﺑﺎ. ﺑﺮق. ﺟﻮﺷﮑﺎری. /. ﺑﺮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺎز. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ ... ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐ ﻪ ﻣ ﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻌ ﺮض ﻓﻴﻮﻣﻬ ﺎ و ﮔﺎزه ﺎی ﺟﻮﺷ ﮑﺎری. ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد . ٢٠ . در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﻳﺎ ﺗﻮﻗ ﻒ ﮐ ﺎر ﺑ ﻪ ه ﺮ ﻋﻠ ﺖ ﺑﺎﻳ.


ماشینهای سنگ زنی و سنگ سمباده - فولاد مهر

28 ژانويه 2018 . تیز کردن ابزار کاربیدی. انواع سنگ سمباده های سایش سطح. ماشینهای سنگ زنی. انواع مواد ساینده. انواع ماشینهای سنگ زنی داخلی. روشهای سنگ زنی داخلی. نکاتی در رابطه با سنگ زنی .. کاربردهای دیگر این گونه چرخها شامل چرخهای سنباده و چرخهای تنظیم کننده برای سنگ زنی بدون مرکز است . چرخهای لاستیکی که با حرف.


JSA وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و و روش ( ) ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻧﺎ - مجله سلامت و بهداشت

15 فوریه 2015 . ﺟﺪول .)5. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻄﺮات اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در. ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﺪول. 6. و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻄﺮات. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮﻫﺒﺮی و آﺗﺸﺒﺎری ﻧﯿﺰ در. ﺟﺪاول. 7. و. 8. ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ. ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ. 182. ﺧﻄﺮ ﺑﻮد . ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾ. ﺞ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻄﺮ. آﻟﻮدﮔﯽ و ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ. % 42. و ﺑﻌﺪ از. آن ﺧﻄﺮ رﯾﺰش ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ. % 18. و ﺗﺼﺎدم.


Pre:جبهه کار بلند چکش سنگ شکن
Next:سیمان تیتان شرکت تولید