صفحه نمایش ارتعاشی دور

ارتعاش سنج، بالانسر و ترمومتر VibPro V2 - دلتا صنعت شریف

دارای صفحه نمایش رنگی 3.5 اینچی. – نمایش لحظه‌ای اسپکترام و سیگنال زمانی. – قابلیت تعریف روت جهت تسریع در داده برداری. – دارای تاکومتر جانبی جهت اندازه‌گیری دور، بالانس و اندازه‌گیری زاویه فاز. – آنالایزر ارتعاشات تک کاناله با قابلیت بالانس تک صفحه. – دارای نرم افزار حرفه‌ای MRS 3000 با قابلیت گزارش‌گیری سریع به.


VM87 سیستم مراقب - شرکت مهندسی تواتر سپاهان

4 جولای 2016 . این دستگاه برای استفاده در میحط های مختلف قابل استفاده بوده و همراه با نرم افزار مراقب می توان از آن برای پایش وضعیت از راه دور نیز استفاده نمود. اندازه گیری های دامنه ارتعاش کل، . صفحه نمایش گرافیکی رنگی 6.4 اینچ با قابلیت نمایش 3 تصویر بارگراف، ترند، برداری از وضعیت ماشین خروجی RS485 و 4-20 mA.


ارتعاش سنج اندازه گیری جابه جایی و ارتعاش از راه دور نمایش اطلاعات .

دستگاه ارتعاش سنج. MDV-FR. ارتعاش سنجی از راه دور با استفاده از تکنیک ماره(Miore). از بر هم نهی دو ساختار تکراری که دوره تناوب آنها برابر و یا نزدیک به هم باشد، ساختار تناوبی جدیدی در عبور و یا بازتاب ظاهر می شود که دوره تناوب آن خیلی بزرگتر از دوره های تناوب اولیه می باشد. به آن ها فریزهای ماره می گویند. در واقع به گونه ای.


آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

6 مارس 2013 . در اين آزمايش، ارتعاشات آزاد در سيستم¬هاي پيچشي يك و دو درجه آزادي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. . در اين آزمايش دور بحراني محورهاي دوار، روش‌هاي تعيين آنها و مُدهاي ارتعاشي در وضعيت¬هاي مختلفِ بار قابل بررسي است. . دستگاه روي چهار پايه فنري براي جذب و نمايش ارتعاشات سيستم هنگام عدم توازن سوار شده است.


صفحه نمایش ارتعاشی دور,

آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

6 مارس 2013 . در اين آزمايش، ارتعاشات آزاد در سيستم¬هاي پيچشي يك و دو درجه آزادي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. . در اين آزمايش دور بحراني محورهاي دوار، روش‌هاي تعيين آنها و مُدهاي ارتعاشي در وضعيت¬هاي مختلفِ بار قابل بررسي است. . دستگاه روي چهار پايه فنري براي جذب و نمايش ارتعاشات سيستم هنگام عدم توازن سوار شده است.


صفحه نمایش ارتعاشی دور,

آنالایزر ارتعاشات و بالانسر دو کاناله Vibpro V4 - دلتا صنعت شریف

ارتعاش سنج حرفه ای VibPro V4 یکی از مقرون به صرفه ترین دستگاه های آنالایزر ارتعاشات دو کاناله بوده که با ماژول حرفه ای بالانس دینامیکی تک صفحه و دو صفحه . استاتیکی و دینامیکی تک صفحه و دو صفحه، ماژول Bump Test جهت اندازه‌گیری فرکانس طبیعی قطعات مورد نظر، ماژول Run Up / Coast Down جهت آنالیز دور ماشین و …


مقاله کاربرد روشهای مختلف آنالیز ارتعاشات برای عیب یابی ماشین .

کاربرد روشهای مختلف آنالیز ارتعاشات برای عیب یابی ماشین آلات دوار چند مطالعه موردی از نیروگاه حرارتی شازند. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۳ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۲۰۸ | نظرات: ۱. سال انتشار: ۱۳۸۶. محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی. کد COI مقاله: CMFD02_046. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل:.


ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ. ،. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺍ. ﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ. ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻩ. ﻭﻋﻴﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ. ،. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷ. ﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻴﺎ. ﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ.


The effects of temperature on vibration amplitude by thermography .

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ اﺻﻮل ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ. ﻛﻪ. ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو. دور ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺨﺘﻠ. ﻒ ﺻﻮرت .. داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺗﺎﺑﻊ ω، m k n = ω. وc. اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ω. ﺳﺮﻋﺖ زاوﻳﻪ. اي ﻧﻴﺮوي ﺧـﺎرﺟﻲ، n ω. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و c. ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺮاﻳﻲ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮازي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ h.


تأثیر نوع عملیات و دور موتور بر ارتعاشات ارّه موتوری | فیضی .

بخش مهمی از بهره‌برداری جنگل مربوط به قطع درخت می‌باشد. به دلایل مختلف، مکانیزاسیون در جنگل‌های ایران به خوبی رشد نیافته و بیشتر عملیات قطع درخت به وسیله ارّه موتوری انجام می‌گیرد. ارّه موتوری یک ماشین قابل حمل است که کاربر خود را در معرض سطح بالایی از ارتعاشات قرار می‌دهد. لذا کاربران آن بعد از مدتی به عارضه‌ای ارتعاشی به.


بهینه پردازش آرمان - سیستم های اندازه گیری - آنالیز ارتعاشات - بالانس .

دستگاه اندازه گيري ارتعاشات - ارتعاش سنج - ویبرومتر. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - پایش وضعیت - تحلیل و عیب یابی. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - تحلیل و عیب یابی - پایش وضعیت. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر · نمایش همه محصولات. نرم افزار. مانیتورینگ.


تجهیزات موتور پمپ تعیین وضعیت ادامه كار و يابي ارتعاشي عیب ها .

2. ارتعاشات در حوزه زمان همان چیزی است که بر روی صفحه. اسیلوسکوپ نمایش داده می. شود. در این حالت د. امنه بر اساس زمان. نمایش داده می. شود. دامنه بر محور عمودی و زمان بر .. دور موتور. به وضوح مشخص نیست که این مشخصه. 1460. دور بر. دقیقه. است. شکل. 4. : نمايي از يک موتور پمپ واقع در ساختمان دانشکده مکانیک دانشگاه يزد و نقاط نمونه.


بایگانی‌ها تجهیزات آزمون موتور - Dina Motors

ارتعاشات به عنوان یک پدیده فیزیکی ناخواسته در طراحی محصولات می باشد که باید تا حد امکان آن را کاهش داد و یا از انتقال آن به سایر قسمتهای دستگاههای مکانیکی، جلوگیری به عمل آورد. یکی از روش های معمول در کاهش ارتعاشات، ایزولاسیون ارتعاشات با استفاده از لرزه گیر های لاستیکی و یا هوایی مختلف می باشد. لرزه گیر شرکت دینا،.


تاثیر وضعیت سازه فن بر ارتعاشات آن – شرکت سیمان سفید ارومیه

13 آگوست 2017 . نابالانسی و آسیب دیدگی سازه دو عامل مهم بروز ارتعاشات در فن های صنعتی هستند؛ که در این میان، نابالانسی سهم بیشتری دارد. . در طیف فرکانسی مربوط به جهت عمودی، بیرینگ سمت پولی(شکل ۳)، پیک غالب در فرکانس یک برابر دور(۱×RPM) به طور مشخص قابل مشاهده است و سیگنال زمانی . نمایش 1 تا 4 از مجموع 4 مورد.


بررسی نقش ایزولاتور صفحه‌ای در کاهش میزان ارتعاشات منتقله در بدنه .

سنجش ارتعاش در بدنه کانال و پایه فن صورت گرفت و کاهش ارتعاشات منتقل شده پس از نصب و به‌ کارگیری ایزولاتور بررسی گردید. یافته‌ها: میزان کاهش سرعت ارتعاشی فن در سرعت 2580 دور بر دقیقه، 61 درصد به دست آمد و بیشترین تأثیر ایزولاتور ارتعاشی نیز در همین دور از فن بود. همچنین، در سرعت‌های بالا ایزولاتور تأثیر بسیار.


طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)

طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه . ناحیه بالاتر از 50µm را ناحیه مادون قرمز دور ، ناحیه بینµm 0/8-2/5 ناحیه مادون قرمز نزدیک و ناحیه بینµm 25-8 را ناحیه اثر انگشت می‌نامند. هر جسم در این ناحیه یک طیف مخصوص به خود.


معرفی جدیدترین فناوریها برای کمک به نابینایان - مجلۀ فناوریهای .

7 دسامبر 2017 . الگوی ارتعاش حاصل، بسته به اینکه جسم نزدیک یا دور از کاربر باشد، تغییر می‌کند. دستبند Sunu آگاهی کاربر از فضا را . پژوهشگران دانشگاه پوردو (Purdue) یک سامانه توسعه داده اند که به نابینایان کمک می کند آنچه که بر صفحه ی نمایش رایانه نشان داده می شود را درک کنند. بر اساس این فناوری کاربر با شنیدن.


بررسي تاثير سيم¬هاي مستهلک کننده بر ارتعاشات پره¬هاي متحرک .

بريده شدن سيمهاي مستهلک کننده يکي از مشکلات متداول در صنعت نيروگاهي و به خصوص توربينهاي بخار است. بريده شدن سيم مستهلک کننده باعث ايجاد پديده تشديد، افزايش دامنه ارتعاش و در نتيجه افزايش تنش و در نهايت شکست پرهها ميشود. در اين مقاله تاثير بريده شدن سيم مستهلک کننده بر فرکانس طبيعي و رفتار ارتعاشي پرههاي.


پیام هایی از فرشتگان - سرزمین های دور

14 ا کتبر 2014 . صفحه اصلی الهامات الهی پیام هایی از فرشتگان .. این مطلب برگرفته از کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد نوشته دکتر دورین ویرچو هست ، و البته ناگفته نماند ، خود من هم با خوندن مطلبی در مورد تکرار اعداد در سایتی با . برای دریافت جزوه معانی تکرار اعداد به کتاب خانه سرزمین های دور مراجعه کنید یا فایل زیر را دانلود کنید.


فرولی » RXA

دستگاه داری یک مدار سرمایش و یک کمپرسور اسکرال می باشد که کمپرسور بر روی عایق ارتعاشی قرار گرفته است. - فن کندانسور هوایی از نوع محوری، دور متغیر (با قابلیت تنظیم پیوسته دور) می باشد که سبب کارکرد در دمای پایین محیط، کنترل فشار تقطیر و کاهش صدای ساطع شده از دستگاه می شود. - اواپراتور از نوع مبدل صفحه ای و از.


تجهیزات آزمایشگاهی - شرکت پارس آزما

S.H 12 سانتريفوژ سانتریفیوژ یونیورسال. بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی -. کنترلر دور و تایمر دیجیتال -. RPM نمایش زمان و -. کارکرد بدون صدا و لرزش -. دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه -.


چگونه به رفع صفحه نمایش سامسونگ Galaxy سیاه - dr.fone

آیا شما با استفاده از یک کهکشان گوشی های هوشمند سامسونگ و می دانید که چگونه قطعا روی صفحه نمایش خواهد اونجا؟ خب، شما می توانید چیزهای خاصی را با یک ابزار الکترونیکی را تضمین نمی کند به عنوان هر چیزی ممکن است آن را آسیب دیده. اما مسائل کوچک و یا آنها را بزرگ، شما نیاز به حل و فصل آن زمانی که شما واقعا به آن نیاز دارید.


صداسنج و آنالایزر 3/1 اکتاو و آنالایزر real-time NA-28 | شرکت پژواک .

کاربری بسیار ساده با اختصاص یک دکمه به هر یک از عملیات های اصلی; صفحه نمایش رنگی دارای تکنولوژی TFT-LCD با کنتراست بسیار بالا; اندازه گیری و نمایش همزمان ۱/۱ . و ساده (با استفاده از کارت حافظه یا با کابل USB); کنترل از راه دور مادون قرمز; عمر استثنایی باطری، ۱۶ ساعت کار مداوم با استفاده از باطری های استاندارد آلکالاین.


Untitled

5 ژانويه 2013 . اهمیت آزمایشگاه در تفهیم مسایل نظری دروس مختلف، مطلبی نیست که نیاز به تأکید مجدد داشته باشد. اما نکته ای که در خور توجه است چگونگی برخورد با این موضوع می باشد. سوالی که مطرح می. شود این است که آیا صرفا حضور در آزمایشگاه و انجام یک و یا چند آزمایش و بعد از آ. ن هم نوشتن. یک و یا چند گزارش با اکراه به.


کمربند لاغری ویبروشیپ مدل GPE601 - دیجی کالا

در نتیجه از این دستگاه میتوان جهت تسکین کوفتگی، کشیدگی یا خستگی عضله در تمام نواحی بدن مثل گردن، سرشانه ها، بازو ها، دور سینه، شکم، کمر و بخصوص برای . سيستم خاموشي خودکار; صفحه نمايش; شدت قابل تنظيم; ساير ويژگي ها ماساژ ارتعاشي دو موتوره رفع خستگي عضلات سرشانه ، بازوها ، ران ، باسن ، ساق پا او كمر كمك به.


Pre:اندازه متوسط ​​سنگ شکن
Next:مناسبت سنگ شکن سنگ شکن