نگهدارنده نمونه برای فرایند سنگ زنی

نمونه کار و دستگاه سنگ زنی تخت سایی - مقالات بازار آرنیوس

1 آگوست 2016 . نمونه کار و دستگاه سنگ زنی تخت سایی: عملیات سنگ زنی در حالت ساده عبارتست از پروسه ماشین کاری که در آن ذرات ساینده سخت به عنوان ابزار ماشین کاری مورد استفاده قرار می گیرند، پروسه سنگ زنی به عنوان مرحله آخر و نهایی کار محسوب می شود و به اصطلاح قطعه کار را پرداخت […]


سنگ زنی

سنگ زنی. به تصوير زير با دقت نگاه كنيد با چه ابزاري مي توان سطح قطعه را اين گونه پرداخت كاري نمود؟ در برخي از قطعات نمي توان با عمليات براده برداري با دستگاه هايي مانند فرز، صفحه تراش و . به صافي سطح. مورد نظر نقشه، دست يافت. لذا بايد قطعه را با فرايند ديگري پرداخت كرد. فرايند پرداخت سطوح توسط دستگاهي به نام.


سنگ زنی - joudaki.tk

خوب. ➢. سنگ. زني. معموالً. فرآيند. پاياني. است. و. قطعه. را. به. ابعاد. نهايي. مي. ر. ساند. ➢. تلرانس. بدست. آمده. ± 0.005 mm. و. تلرانس. مستقيمي. و. گردي. 0.0013 mm. ➢. بيشترين. هزينه. را. در. توليد. يك. قطعه. مي. تواند. داشته. باشد. ➢. امكان. سنگ. زني. قطعات. با. سختي . نمونه اي از قطعات سنگ زني شده به كمك روش سنگ زني استو. انه اي.


ﺳﺎزي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻧﻲ ﺳﻨﮓ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄ

13 ژوئن 2011 . ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد. AISI1045. در ﻓﺮآﻳﻨﺪ . 88. ﻣﻘﺪﻣﻪ. از ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻓـﺮاروي روش ﺳـﻨﮓ. زﻧـﻲ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪن. ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮك. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮارت. ﺑـﺮ روي. ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮارت. اﺳﺖ، اﻏﻠﺐ از ﻧﻮع ﻛﺸﺸﻲ. اﺳﺖ. و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ از دﺳـﺖ. رﻓـﺘﻦ ﺳـﺨﺘﻲ اوﻟﻴـﻪ. ي. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً در ﺳـﻄﺢ آن. ﻣﻲ. ﮔﺮدد. [1] . ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت.


ماشین بالانس محور عمودی با سنگ فرز و دریل افقی DV 100H

. بنابراین فرایند بالانس این تجهیزات بسیار پرزحمت می‌باشد. شرکت دلتا صنعت شریف با ارائه ماشین بالانس‌های محور عمودی راهکاری ارائه داده است که تسط آن به راحتی این گونه تجهیزات توسط ماشین بالانس‌های عمودی بالانس می‌شوند. از این نمونه تجهیزات می‌توان به چرخ‌های سنگ زنی، کلاچ‌ها، پولی ها، چرخ طیارها و ایمپلرهای پمپ اشاره کرد.


ماشین کاری - Yar Nikan Saleh ::

. و عمده ترین فرآیندهای ساخت، ماشین کاری است. واحد نمونه سازی با بهره گیری از تجربه خود در زمینه ساخت نمونه، طیف گسترده ای از خدمات ماشین کاری را بسته به سطح هزینه و کیفیت مورد انتظار متقاضی و همچنین پیچیدگی های قطعه، ارائه می دهد. انواع خدمات ماشین کاری این واحد عبارتند از: تراشکاری؛; فرزکاری؛; اسپارک؛; سنگ زنی و غیره.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب . - پژوهش نفت

5 ژانويه 2014 . بــر روی ســنگ مخــزن در حیــن فرآينــد تزريــق گاز بــه جهــت آســیبی کــه بــه ســازند وارد می کنــد، يــک مشــکل جــدی محســوب .. نگهدارنده مغزه. جمع آوریاطاعات. جداکننده. نقطه نمونه گیری. پمپ روغنی جهت اعمال. فشار جانبی. DBR پمپ تزريقی. سنگ و سيال مورد استفاده. جهـت انجـام آزمايشـات تزريـق گاز از يـک نمونـه نفـت.


نگهدارنده نمونه برای فرایند سنگ زنی,

نمونه هلدر یا نگهدارنده ابزار تراشکاری - مقالات بازار آرنیوس

1 آگوست 2016 . نمونه هلدر یا نگهدارنده ابزار تراشکاری: هولدرهای ابزارهای تراشکاری تجهیزاتی هستند که از آن ها جهت نگهداری و نصب ابزار جهت انجام پروسه های تراشکاری . نمونه کار و دستگاه سنگ زنی سنترلس: دستگاه سنگ زنی سنترلس یکی دیگر از انواع دستگاه های سنگ زنی است، به این ماشین آلات دستگاه سنگ زنی بدون مرغک نیز.


نمونه کار و دستگاه سنگ زنی تخت سایی - مقالات بازار آرنیوس

1 آگوست 2016 . نمونه کار و دستگاه سنگ زنی تخت سایی: عملیات سنگ زنی در حالت ساده عبارتست از پروسه ماشین کاری که در آن ذرات ساینده سخت به عنوان ابزار ماشین کاری مورد استفاده قرار می گیرند، پروسه سنگ زنی به عنوان مرحله آخر و نهایی کار محسوب می شود و به اصطلاح قطعه کار را پرداخت […]


سنگ زنی

سنگ زنی. به تصوير زير با دقت نگاه كنيد با چه ابزاري مي توان سطح قطعه را اين گونه پرداخت كاري نمود؟ در برخي از قطعات نمي توان با عمليات براده برداري با دستگاه هايي مانند فرز، صفحه تراش و . به صافي سطح. مورد نظر نقشه، دست يافت. لذا بايد قطعه را با فرايند ديگري پرداخت كرد. فرايند پرداخت سطوح توسط دستگاهي به نام.


نگهدارنده نمونه برای فرایند سنگ زنی,

تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

پودمان پنجم: سنگ زني. امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي. این درس محقق گردد. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و .. ترتیب قادر به ماشین کاری قطعات مختلفی هستند که در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می کنید )شکل7 (. ... با توجه به ابعاد قطعه کار از نگهدارنده مناسب استفاده شود. از سالم.


سنگ زنی - joudaki.tk

خوب. ➢. سنگ. زني. معموالً. فرآيند. پاياني. است. و. قطعه. را. به. ابعاد. نهايي. مي. ر. ساند. ➢. تلرانس. بدست. آمده. ± 0.005 mm. و. تلرانس. مستقيمي. و. گردي. 0.0013 mm. ➢. بيشترين. هزينه. را. در. توليد. يك. قطعه. مي. تواند. داشته. باشد. ➢. امكان. سنگ. زني. قطعات. با. سختي . نمونه اي از قطعات سنگ زني شده به كمك روش سنگ زني استو. انه اي.


ماشین بالانس محور عمودی با سنگ فرز و دریل افقی DV 100H

. بنابراین فرایند بالانس این تجهیزات بسیار پرزحمت می‌باشد. شرکت دلتا صنعت شریف با ارائه ماشین بالانس‌های محور عمودی راهکاری ارائه داده است که تسط آن به راحتی این گونه تجهیزات توسط ماشین بالانس‌های عمودی بالانس می‌شوند. از این نمونه تجهیزات می‌توان به چرخ‌های سنگ زنی، کلاچ‌ها، پولی ها، چرخ طیارها و ایمپلرهای پمپ اشاره کرد.


روش‌های ماشین‌کاری سایشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اولین بار در دههٔ ۱۹۶۰ فرایندهای پرداخت پیشرفته به وسیلهٔ ذرات ساینده مطرح شد. این گونه روش‌ها نسبت به روش‌های سنتی مانند سنگ زنی، لپینگ و هونینگ دقت بالاتری دارند. ابتدایی‌ترین روش پیشنهاد شده برای ماشین کاری سایشی، روش AFM است. این روش برای پرداخت سطوح داخلی مناسب است. روش MAF برای پرداخت سطوح داخلی و روش.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب . - پژوهش نفت

5 ژانويه 2014 . بــر روی ســنگ مخــزن در حیــن فرآينــد تزريــق گاز بــه جهــت آســیبی کــه بــه ســازند وارد می کنــد، يــک مشــکل جــدی محســوب .. نگهدارنده مغزه. جمع آوریاطاعات. جداکننده. نقطه نمونه گیری. پمپ روغنی جهت اعمال. فشار جانبی. DBR پمپ تزريقی. سنگ و سيال مورد استفاده. جهـت انجـام آزمايشـات تزريـق گاز از يـک نمونـه نفـت.


ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ - نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

21 نوامبر 2011 . ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﭘﺎﺳﺦ. ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻓﻮﻻدي ﯾﺎ اﻟﻤﺎﺳﯽ. ،. ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. -. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ .اﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﮑﺶ اﺷﻤﯿﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺶ. ﺗﯽ. ﺑﺮ. 35. ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻞ. زﻧﯽ. [. 15. ] و اﺳﺘﻔﺎده از. ﭼﮑﺶ اﺷﻤﯿﺖ ﻧﻮع. M. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﺘﻪ. ﻫﺎ. [. 16. ].


NATM تونل زنی به روش - SlideShare

13 ژوئن 2014 . يک بخش مهم و جدايي ناپذير در اين روش مشاهده رفتار تنش کرنش سنگ با فنون اندازه گیري مي باشد . 35; 36. 36; 37. 37; 38. منابع فهرست 1) Kolymbas D. , Tunneling and tunnel mechanics 2( M. Karakuş & R.J. Fowell , An insight into the New Austrian Tunneling Method (NATM) 3) Walter W., Berndt.


اصول كلي نمونه‌‌برداري از آلاينده هاي هواي محيط‌‌كار

کارخانجات سنگ بری به شیوه تر; سفال گری و کوزه گری; چینی سازی بهداشتی; مصالح فروشی; کارگران ساختمانی; بلوک زنی; ساب زنی به شیوه تر. کنترل مواجهه در . 2 – فيلتر در نگهدارنده گذاشته شده و به يك طرف سيكلون نايلوني 10 ميلي متري وصل شده و از سوي ديگر با لوله هاي انعطاف پذير به پمپ نمونه برداري وصل مي گردد. 3 – نمونه.


عنوان پروژه های تصويب شده کارشناسی

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﭘﺮه ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ. دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ. 4. ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﻮن ﭼﺮﺧﻨﺪه ﻫﺎ. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺰاده. 5. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻟﺒﻪ آزاد در ورﻗﻬﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر. ﮔﺬاري اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ. دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ. 6. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ روي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ. دﮐﺘﺮ اوﺣﺪي. 7. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ .. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ روي ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﻄﺢ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. دﮐﺘﺮ رﺿﺎﻋﯽ. ۴۵.


نگهدارنده نمونه برای فرایند سنگ زنی,

بررسی تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود متمرکزکننده استوانه ای .

22 نوامبر 2014 . ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﯿﺮه. ﺑﻨﺪي و اﺑﺰار ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه. ﺑﺮاي اﺑﺰار ار. ﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺮروي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاش . و ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. 5. اﺳﺘﻔﺎد. ه ﺷﺪه و. اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ روش ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﻌﺎﺷﺎت در. ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﮐﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي. اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ. ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻ و داﻣﻨﻪ.


پدیده صنعت پلیمر - آشنایی با تکنیک های قالبسازی

10 آگوست 2015 . روشن است که تجهیزات جدید،فقط در ماشینهای مدرن قالبسازی مانند ماشین ابزارهای کنترل عددی وجود دارند، به کمک این تجهیزات فرایند کاری اتوماتیک شده و نیاز به کار انسانی نیست. و بنابراین تعداد ... 90 قالبها با عملیات ماشینکاری ، شامل تراشکاری ، فرزکاری ، سوراخکاری و سنگ زنی ساخته می شوند . ماشین آلات.


ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ - انجمن نگهداری و تعمیرات

دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی . روش ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮ. د ﻃﻮری ﮐﻪ. ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ. ﺳﻄﺢ. ﻣﻘﻄﻊ. و. در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم. ﻧﮕﺮد .د. ﺳﺎﯾﺶ ، ﺧﻂ اﻧﺪازی. ، ﺧﻮردﮔﯽ. وﻣﺎﺷﯿﻦ. ﮐﺎری ﺑﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻋﯿﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮐﻨﺪه ﺷﺪن. دﻧﺪ. اﻧﻪ ... Borovskikh ,V.klennikov etal , Automobile Maintenance and Repair , Mir.


اصل مقاله (3261 K) - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

1 سپتامبر 2015 . ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻃﺎق. ﺑﺘﻨﯽ،. ﻀﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن. ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﻧﻞ و ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻒ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺰاي. ﻣﺤﺪود و ﻧﺮم اﻓﺰار. ﺴﺖ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در روش ﮔﺎﻟﺮي. ﻫﺎي. ﮐﻨﺎري ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ آن .. زن. ﺳـﻮراخ. ﻫـﺎﯾﯽ را در ﻃـﺎق ﺗﻮﻧـﻞ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ. اﻧﺪﮐﯽ زاوﯾـﻪ اﻧﺤـﺮاف ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﻖ. (. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﯿﻦ. -5. 10. درﺟﻪ. ) ﺣﻔﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ،. ﺳـﭙﺲ. ﻟﻮﻟـﻪ ﯾـﺎ ﻣﯿﻠـﻪ. ﻫـﺎي ﻓـﻮﻻدي در. اﯾﻦ ﺳﻮراخ. ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣـﯽ.


آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮ

4 مارس 2014 . ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ از. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و . ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه. ﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. : ﮐﻮره اي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه. ﻣﺬاب. در ﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎر ﮐﻮره. : ﻣﻮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. د. اﺧﻞ ﮐﻮره ذوب رﯾﺨﺘﻪ. ﺷﺪه. ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ . د ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ زدن. و ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯿﺶ.


کتاب کاوش‌های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک، دکتر قنبری

اوﮔﺮﻫﺎي ﺳﻄﻠﻲ ﺧﺎص داراي ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه اي. ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻐﺰه ﮔﻴـﺮي از ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺨﺖ را ﻧﻴـﺰ. ﻓﺮاﻫﻢ آورده و در ﻣﻮاردي ﺳﻄﻞ. ﻫﺎي ﺣﻔﺎري در ﺳﻨﮓ ﻛﻪ داراي ﺗﻴﻐﻪ. ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﻴﺪي در ﻟﺒﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮد. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از آﻧ. ﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺎري در اﻳـﻦ روش ﺑـﺴﻴﺎرﺑﺰرﮔﺘﺮ از. ﺳﺎﻳﺮ روش. ﻫﺎي ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس در اﻳﻦ روش وﺟـﻮد دارد،. روش ﺣﻔﺎري ﺑﺎ اوﮔﺮ ﺳﻄﻠﻲ ﺑﻄﻮر.


Pre:مور 8400 تراش چرخ جست و خیز کردن برای فروش
Next:آسیاب چکشی سنگ شکن موبایل